De pater/materavond

Heb je het bericht over de pater/materavond op het prikbord al gelezen? Zo niet, klik dan even op het belletje en zorg dat je meldingen van de N.S.G. app ontvangt, dan zie je ook direct wanneer er een nieuw stuk van de RedacCie verschijnt. Heb je het bericht wel gelezen, maar snapte je het niet (helemaal)? Namens de RedacCie neem ik je graag mee door het stappenplan dat Martijn Dekker heeft opgesteld op basis van het verhaal van de Emmaüsgangers.
 

Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35) zal voor velen bekend zijn. Martijn heeft er echter een nieuw licht op geworpen en liet ons op deze manier zien dat Jezus in dit verhaal functioneert als een soort pater. Terwijl de Emmaüsgangers op weg zijn naar het dorp Emmaüs, kwam Jezus Zelf bij hen en liep met hen mee (vers 15). In plaats van Zichzelf direct te openbaren, toont Jezus oprechte interesse en geeft hij de Emmaüsgangers de ruimte om hun verhaal te doen. Vol verwarring en emotie luchten zij hun hart over hun verloren hoop na Jezus’ kruisdood, terwijl ‘hun ogen gesloten werden gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.’ Als ze zijn uitgepraat, luidt Jezus’ antwoord: ‘O, onverstandigen en tragen van hart!’ Hij zegt nog net niet dat de Emmaüsgangers dom zijn. Dit is echter geen terechtwijzing, maar laat juist Jezus’ vermogen tot scherpheid zien. Vervolgens begint Jezus vol liefde en geduld uit te leggen wat er in de Bijbel allemaal over Hem geschreven staat. Als ze Emmaüs naderen, doet Jezus alsof Hij door wil lopen, maar de Emmaüsgangers dringen erop aan dat Hij bij hen blijft eten. Voordat ze aan de maaltijd beginnen, spreekt Jezus het zegengebed over de maaltijd uit en pas dan worden de ogen van de Emmaüsgangers geopend.


Concrete invulling
Op basis van het verhaal van de Emmaüsgangers kun je een stappenplan opzetten die je kunt gebruiken als raamwerk voor je pater/materrelatie. Die ziet er als volgt uit:

  1. Loop een eindje mee;
  2. Deel je verhaal;
  3. Stel je open en kwetsbaar op;
  4. Open samen de Bijbel;
  5. Bid met elkaar;
  6. Geniet!

Allereerst loopt Jezus Zelf met de Emmaüsgangers mee en geeft ze de ruimte om hun verhaal te delen. Voor ons betekent dit dat je betrokken mag zijn bij het leven van je kind: wees geïnteresseerd en neem de tijd om te luisteren naar zijn/haar verhaal. Oprechte interesse is de sleutel tot succes! Natuurlijk moet het binnen een pater/materrelatie niet van één kant komen. Jezus stelt Zichzelf open op, maar durft ook scherpe vragen te stellen. Ook wij mogen openheid en kwetsbaarheid tonen. Deel je eigen verhaal als pater/mater; vertel wat jou bezig houdt in het dagelijkse leven, maar ook juist in je geloofsleven. Wat zijn grote vragen waar je mee zit als het aankomt op je geloof? Hoe ga je hiermee om? In Johannes 15:2 staat dat Jezus de ranken die geen vrucht dragen, wegneemt, met als doel dat de overige ranken meer vrucht zullen dragen. Zo mag je door middel van scherpheid je kind ‘bijsnoeien’ door interesse te tonen in zijn/haar geloofsleven en hier tijd en aandacht aan besteden. Lees met elkaar uit de Bijbel en bid samen: betrek God bij jullie relatie! Als ouderejaars mag je hierin het voortouw nemen, net zoals Jezus de Emmaüsgangers meenam in het proces. Last, but definitely not least: geniet! Jezus hield ervan om te eten met anderen en de Bijbel laat zien dat Hij hier vaak de tijd voor neemt. Dit geldt ook voor een pater/materrelatie: neem de tijd om sociale activiteiten te ondernemen en geniet van elkaar!
 

Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest
Uit de verhalen van William van de Vuurst en Tessa Moorlag kwam naar voren dat een pater/materrelatie de mogelijkheid biedt om te praten over onderwerpen die je normaal gesproken niet zo snel zou aansnijden. Dan blijft het niet bij een ‘Hoe gaat het met je?’, maar verandert dit in een ‘Hoe gaat het nu écht met je?’ Je kunt op deze manier verschillende onderdelen uit je leven bij langs, te denken aan commissies, kring, dispuut, studie en ga zo maar door. Als pater/mater kun je van buitenaf kijken naar het leven van je kind en daarover doorvragen, wat in overeenstemming is met punt twee en drie in het stappenplan. Je mag de dingen die je van jouw pater/mater hebt geleerd vervolgens ook weer doorgeven aan je eigen kind, om zo de cirkel weer rond te maken. N.S.G. biedt een prachtige gelegenheid om te investeren in dit soort relaties, dus grijp deze kans aan! 

Heb jij je kind intussen al een berichtje gestuurd voor een volgende pater/materafspraak?

 

Geschreven door: Laura Polman


06dec

Kies jouw goedheiligman

Het is alweer zover, we zijn twee weken verder na onze eerste verdieping in de rubriek Openbaringen. De tijd vliegt. Ik had voor ogen om...

Aanbidding
29nov

Aanbidding

Aanbidden, lofprijzen, worship: het kan allemaal en op veel verschillende manieren. Misschien heb je hier al veel ervaring mee of...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen