Duivelse hersenspinsels

Slang, Satan, Lucifer, Morgenster, Beëlzebul, Belial, de duivel krijgt in de Bijbel veel namen, maar wat weten we nu eigenlijk precies over hem/haar of het? Hoe eng, vaag en onbegrijpelijk het concept ‘duivel’ ook voor ons mag zijn, om eerlijk te zijn ben ik wel geïnteresseerd wat de duivel precies is. En waarom hij is geworden wat hij is, en wat de Bijbel zegt over de bron van al het kwaad.

            Als je erover nadenkt lijkt die beschrijving te kloppen ‘de bron van al het kwaad’. Volgens veel bijbelwetenschappers is de duivel ooit een engel geweest, die een rebellie ontketende tegenover God. De duivel zou één van de, of dé hoogste engel zijn geweest, toch werd de duivel hebzuchtig/hoogmoedig. De duivel zou de positie van God-zijn willen overnemen, wat de eerste actie van ‘kwaadheid’ zou kunnen zijn. Vervolgens werd de duivel verslagen en zorgt hij ervoor dat de mens zichzelf ook in het kwade/de zonde stort; de bron van al het kwaad dus?

 

Morgenster, zoon van het ochtendlicht, wat ben je diep gevallen! Jij die over de volken heerste, bent neergeslagen. En je dacht nog wel: ‘Ik zal opstijgen naar de hemel, en hoog boven de sterren van God mijn troon neerzetten. Ik zal op mijn troon zitten op de berg waar engelen voor de troon van God samenkomen, ver in het noorden. Ik zal hoog boven de wolken op mijn troon zitten. Ik zal net zo machtig zijn als de Allerhoogste God.’ (Jesaja 14:12-15).

 

Dit is één van de Bijbelverzen waaruit het bovenstaande verhaal zou kunnen blijken. Toch, als ik eerlijk ben, heb ik moeite te begrijpen hoe de duivel de bron en het begin van al het kwaad is. De duivel was namelijk een engel, een machtige en hoogstaande engel; ik weet niet hoe jij over engelen denkt, maar ik dacht dat engelen altijd God gehoorzaamden. En de Hemel is toch een zonde-vrije plek? Hoe kan het dan dat één van Gods dienaren ‘zondige’ ideeën heeft gekregen?  Tuurlijk, deze vragen zijn eigenlijk niet te beantwoorden, en zelfs wanneer we antwoorden hadden, dan zou het niet zoveel uit maken. Toch vind ik het persoonlijk wel interessant om over te filosoferen; blijkbaar was er in de Hemel een mogelijkheid voor engelen om zonden te begaan. Wellicht is dat nu nog wel zo.

Dan nog het laatste punt wat ik wil aansnijden rondom de duivel: genade. Het christendom is de ware religie, omdat onze godsdienst op één punt radicaal anders is dan alle andere godsdiensten: onvoorwaardelijke genade, mits je oprecht berouw hebt. Maar geldt dit ook voor de duivel? Zou God hem ooit nog kunnen vergeven wanneer hij oprecht berouw zou tonen?
In Openbaring 12: 7-8 staat wel dat er geen plek meer in de hemel zal zijn voor de draak (later duivel genoemd), maar houdt dit ook meteen in dat er dus geen vergeving van God zal zijn voor hem? 

Het is een interessant iets om over na te denken, al kom je er niks verder mee. Desondanks hoop ik dat je het enigszins interessant vond om na te denken waar ons geloof nu eigenlijk om draait: wij -met onze zonden, die we wellicht doen vanwege de duivel- die vergeving ontvangen van een liefdevolle God. Maak je niet druk overigens, ik ben geen satanist ;)

 

Geschreven door: Thomas Hoekstra           


STARNUMAN!
08apr

STARNUMAN!

Deze keer in een kijkje nemen bij: Huize STARNUMAN! Met het koudste bier van de stad Groningen rechtstreeks uit Siberië, het mooiste...

02apr

De twijfelbare God

Godsgeloof is niet altijd even makkelijk. Het ene moment zing je vol overtuiging mee met de liederen in de kerk, het andere moment zit...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen