De Zondvloed

In de afgelopen vakantieperiode besloot ik een boek te lezen dat ik gekregen had bij het doen van mijn belijdenis. De Wereldwijde Vloed door Tjarko Evenboer gaat over de zondvloed. Duidelijker nog; het gaat over het verklaren en het zoeken naar bewijzen voor de Bijbelse zondvloed. Over dit boek wil ik het graag even met jullie hebben.

            Als deze wereldwijde vloed daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, valt er te verwachten dat daarvan sporen zijn terug te vinden in de mythen en verhalen van verschillende volken. Evenboer stelt in zijn boek dat dit inderdaad het geval is. Zondvloedverhalen worden onder anderen teruggevonden onder volken in de buurt van de Bijbelse omgeving: Grieken, Indiërs, Chinezen, Babyloniërs en Perzen. Maar ook worden er mythen gevonden bij veel volken op de meest afgelegen plekken ter wereld.

Sommige van deze zondvloedmythen lijken heel erg sterk op het verhaal in Genesis, met het uitzenden van vogels en vergelijkbare persoonsnamen. Andere verhalen wijken juist enorm sterk af. Maar op een paar punten zijn ze erg vergelijkbaar: de God(en) straft de mens voor de zonden, één familie overleeft de ramp en bevolkt de aarde opnieuw.

Deze opvallende overeenkomsten zijn al langere tijd bestudeerd door deskundigen. Deze deskundigen zijn met een tweetal verklaringen/theorieën gekomen die Evenboer probeert te weerleggen. De eerste verklaring voor de vele overeenkomsten in zondvloedmythen onder verschillende volken wordt gezocht in de invloed van christelijke missionarissen. Deze missionarissen verspreidden al eeuwenlang het Evangelie over de gehele globe, dus is het logisch dat christelijke verhalen overal ter wereld voorkomen. Evenboer stelt echter dat wanneer dit argument zou gelden, je op zijn minst dan ook sporen van andere verhalen zou verwachten, zoals de uittocht uit Egypte o.i.d. Dit is echter niet het geval.

De tweede verklaring opgebracht door deskundigen is de zogenaamde ‘’regionale zondvloedtheorie’’. Deze theorie verdient een eigen artikel, maar het komt erop neer dat regionale vloeden, aardbevingen, cyclonen en tornado’s overal ter wereld veel indruk hebben gemaakt op de bevolking. Toch -stelt Evenboer- blijft het merkwaardig dat de zondvloed terugkomt op zo’n breed draagvlak. Daarbovenop zou tachtig procent van de mythen over wereldrampen, betrekking hebben op de zondvloed. Deze, door Evenboer aangehaalde feiten, maken het aannemelijk/denkbaar dat het toch gaat om een wereldwijde vloed.

Met deze korte samenvatting van het boek van Evenboer in het achterhoofd wil ik graag nog mijn eigen mening over het onderwerp met jullie delen. Om eerlijk te zijn ben ik lange tijd fan geweest van de regionale zondvloedtheorie, waarover ik jullie bij deze een artikel verschuldigd ben. Toch was ik stomverbaasd, en ook enigszins overtuigd tijdens het lezen van De Wereldwijde Vloed. Het feit dat het zondvloedverhaal, of een vorm van dit verhaal, bij zo ongelooflijk veel volken voorkomt, zet je aan het denken.

Ik zou aan ieder van jullie willen aanraden dit boek te lezen. Toch kan ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet overtuigd ben. Om twee redenen. Ten eerste: in het hoofdstuk waarin Evenboer het herbevolken van de aarde beargumenteerd, blijft hij vaag en is hij niet overtuigend. Ten tweede las ik ter voorbereiding van het schrijven van dit artikel een paar boekreviews. Uit al deze boekreviews blijkt dat Evenboer achterhaalde en onbetrouwbare bronnen citeert, wat zijn argumenten direct een stuk minder legitiem maakt. Al met al moedig ik je toch aan om het te lezen, maar lees het met een korreltje zout.

 

Geschreven door: Thomas Hoekstra


De verbouwing
14jan

De verbouwing

Over een periode van ongeveer 5 weken werd de eerste verdieping van ‘ons huis’, de Domus Veritatis, aangepakt. Misschien bent u zelf ook...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren