Tijdlijn besmettingen COVID-19

Tijdlijn


Op dinsdag 8 september kwam bij ons de eerste melding binnen van een positieve testuitslag. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD bleek dat deze besmetting een geïsoleerd geval was en dat dit lid tijdens zijn/haar besmettelijke periode niet in contact is geweest met andere leden. Op basis van die uitslag is besloten geen ingrijpende maatregelen te nemen.

Op woensdag 9 september kwamen er nog enkele positieve testuitslagen binnen bij het verenigingsbestuur. Nadat het bestuur advies had ingewonnen bij oud-bestuurders is er besloten contact te zoeken met de GGD Groningen. Uit dit overleg bleek dat activiteiten voorlopig doorgang konden vinden. Het bestuur heeft toen besloten tóch het zekere voor het onzekere te nemen. De activiteiten voor die dag zijn afgezegd en in overleg met Stichting Huisvesting N.S.G. is besloten alle activiteiten op de sociëteit voor die week af te gelasten.

Op donderdag 10 september kwam er een klein crisisteam bijeen om de situatie in kaart te brengen. Dit crisisteam heeft een aantal scenario’s uitgewerkt en heeft contact gelegd met de GGD en de Veiligheidsregio Groningen. Later deze dag meldden zich meer leden die positief getest waren en besloot het crisisteam wederom contact te leggen met beide partijen. In verband met de hoeveelheid besmettingen werd Navigators Studentenvereniging Groningen als ‘cluster’ aangemerkt en is er in het overleg tussen de partijen besloten alle activiteit tot nader order op te schorten.

Diezelfde avond is volgens protocol het crisisteam uitgebreid ter voorbereiding op de media-aandacht die zou volgen. In samenspraak met de GGD en de dienstdoende arts Infectieziekten is een brief opgesteld die aan leden verstuurd is. Tegelijkertijd is in overleg met de Veiligheidsregio, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool een persbericht verstuurd naar verschillende media. Deze is ook gepubliceerd op onze website.

Op vrijdag 11 september is het crisisteam ‘s ochtends bijeengekomen. Gedurende de gehele dag zijn persvragen beantwoord en interviews gegeven door de Assessor Externus, die als woordvoerster van het crisisteam en daarmee vereniging fungeert. Ook die dag is er veelvuldig overleg geweest met de GGD en de Veiligheidsregio. Gedurende de dag werden er door leden wederom enkele positieve testresultaten gemeld.

Op zaterdag 12 september en zondag 13 september zijn er door leden weer enkele positieve testuitslagen gemeld bij het bestuur. Het crisisteam stond het gehele weekend paraat indien er urgente problemen (bijv. ziekenhuisopnames) zich zouden voordoen. Dit bleek gelukkig niet nodig.

Op maandag 14 september stond het totale aantal positieve tests onder leden op 27. Dit aantal is cumulatief: een deel van de positief geteste leden was inmiddels klachtenvrij of zelfs alweer vrij om te gaan en staan waar zij willen. Op maandag is er wederom een update aan leden gestuurd. Daarnaast zijn ook ouders geïnformeerd middels een brief en de ouderpagina's op de website. Meerdere nieuwssites meldden op maandag het toegenomen aantal besmettingen.

Op dinsdag 15 september gebeurden er geen bijzondere dingen. We ontvingen wederom een aantal positieve testresultaten van leden, maar hoorden ook steeds meer positieve berichten van leden die inmiddels klachtenvrij waren en uit quarantaine mochten.

Op woensdag 16 september stond het cumulatieve aantal besmettingen op 59 besmettingen. Een groeiend deel daarvan is klachtenvrij en uit quarantaine. We zijn wederom benaderd door verscheidene media. Daarnaast hebben we overlegd met de GGD over de mogelijke start van activiteiten. Tot slot hebben we wederom telefonisch contact onderhouden met de leden die corona hebben om op de hoogte te blijven van hun situatie.

Op donderdag 17 september en vrijdag 18 september zijn er slechts enkele nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal leden dat inmiddels uit quarantaine mocht, is ook toegenomen.