Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragenWat is er bekend over de oorzaak van de besmettingen?

We hebben geen zicht op hoe de besmettingen zijn ontstaan. Door de GGD wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd om te kijken of er een mogelijke bron te ontdekken is. Voor nu is er geen reden om aan te nemen dat de besmettingen tijdens activiteiten van de vereniging zijn ontstaan, zowel op de eigen sociëteit als op externe locaties.

De afgelopen weken heeft N.S.G. haar introductieweken gehad. Hierbij zijn de geldende richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Voor de georganiseerde activiteiten zijn ontheffingen verleend door de Veiligheidsregio en op de sociëteit gelden dezelfde regels als in elke andere horeca-onderneming.

Leden hebben ook buiten verenigingsactiviteiten veel contact met elkaar. Hen is door het bestuur meermaals op het hart gedrukt om zich in privé-sfeer aan de maatregelen te houden. Hier is echter door het bestuur verder weinig zicht op.


Wat is het ziektebeeld van de besmette leden?

Tot op heden hebben alle besmette leden enkel last van milde klachten. Er zijn nog geen leden van N.S.G. met corona-klachten opgenomen in het ziekenhuis. Een deel van de positief geteste leden is inmiddels weer klachtenvrij of zelfs al uit thuisquarantaine.


Mogen leden nog wel colleges volgen?

Adviezen hieromtrent worden niet door ons, maar door de GGD afgegeven. De woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen heeft gezegd dat leden zonder klachten zich voorlopig niet aan aanvullende maatregelen hoeven te houden.


Worden er meer positieve testuitslagen verwacht?

Leden met klachten worden geadviseerd zich te laten testen. Er zijn meerdere leden die met vergelijkbare klachten rondlopen, dus de verwachting is dat het totaal aantal besmettingen nog iets oploopt. Leden die in aanraking zijn geweest met positief geteste leden krijgen van de GGD een telefoontje en een brief met meer informatie.


Hoe verloopt het bron- en contactonderzoek?

Leden die positief getest zijn wordt gevraagd met wie zij in de 48 uur voordat zij klachten kregen contact hebben gehad. Indien dit contact langer was dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter, dan ontvangen deze contacten van de GGD een brief met leefregels.

Indien leden klachten ontwikkelen wordt hen verzocht zich te laten testen, ongeacht of zij door de GGD zijn benaderd in een bron- en contactonderzoek.


Wanneer start de vereniging weer op?

Dat is lastig te zeggen. Het crisisteam van de vereniging heeft dagelijks overleg met de GGD en de Veiligheidsregio. Zodra zij groen licht geven, zullen er weer activiteiten georganiseerd worden - uiteraard met 1,5 meter afstand onderling. Mocht dit te lang duren, dan zullen de activiteiten online worden opgestart.


Hoe zorgt de vereniging voor haar eerstejaars?

Eerstejaars worden normaliter na de introductieperiode ingedeeld bij disputen. Disputen zijn verticale verbanden (verbanden met leden uit allerlei jaarlagen) die vaak de kern van het lidmaatschap bij N.S.G. vormen. Door de maatregelen zijn eerstejaars dit jaar nog niet ingedeeld bij disputen. Zodra er weer activiteiten mogelijk zijn, wordt dit zo spoedig mogelijk gedaan.

Tot die tijd kunnen eerstejaars leden rechtstreeks bij het bestuur terecht, via de Praeses (voorzitter) of Abactis (secretaris). Zij zijn aanspreekpunt voor de eerstejaars leden. Eerstejaars leden zijn direct bij de inauguratie volwaardig lid van N.S.G., en kunnen derhalve ook direct weer deelnemen aan activiteiten zodra deze opgestart worden.


Hoe verloopt het contact met de GGD en Veiligheidsregio?

Dit contact wordt door alle partijen als erg prettig ervaren. Omdat wij direct contact opnamen met deze partijen, zijn de GGD en Veiligheidsregio volledig op de hoogte van de situatie die bij N.S.G. speelt.

Naast contact over de te nemen maatregelen, is er ook veel contact met deze en andere partijen rondom communicatie. Voor berichtgeving richting leden is er nauwe samenwerking met de GGD en verschillende artsen om te waarborgen dat alle informatie feitelijk juist en compleet is.


Hadden activiteiten achteraf niet beter online gekund?

Voor nu is er geen reden om aan te nemen dat er besmettingen zijn ontstaan tijdens activiteiten van N.S.G. Alle geldende regels zijn in acht genomen en vooraf zijn de planning ingediend bij de Veiligheidsregio, zoals voorgeschreven. Tenzij bron- en contactonderzoek anders uitwijst, ziet het er niet naar uit dat er significant minder leden besmet zouden zijn geweest als activiteiten niet fysiek hadden plaatsgevonden.