Klacht indienen

Met een universiteit en een hogeschool, is Groningen een echte studentenstad met meerdere studentenverenigingen. Deze studentenverenigingen dienen echter wel positief bij te dragen aan het imago van de stad, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Om een respectvolle wijze van omgang te waarborgen hebben de Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool de studentenverenigingen en –organisaties een Gedragscode voorgelegd. In de gedragscode staan verschillende normen, waarden, regels en vereisten opgesteld waaraan de studentenverenigingen, waaronder N.S.G., moeten voldoen om o.a. de introductieperiode in goede banen te laten lopen. Indien deze gedragscode overtreden wordt kan er een klacht worden ingediend. De klachtencommissie is verantwoordelijk voor de afhandeling en verwerking van deze klacht. Voor meer informatie over de gedragscode en over klacht indienen verwijzen we u door naar de toelichtingsbrief en het klachtenformulier.

Toelichtingsbrief

Klachtenformulier

Onze sponsoren