KMTcommissie

KMT-commissie

De KMT commissie organiseert de KMT van N.S.G. De commissie is verdeelt in een organisatorische commissie en een appelcommissie. De organisatorische commissie bereid het programma voor en organiseert de hele week. Ze zijn verantwoordelijk voor de organisatie, de groepjesleiders en de kookcrew. De appelcommissie voert op KMT de appels uit en denkt hier vooraf goed over na. Zij zorgen dat alle aspiranten alles te weten komen over N.S.G. en onze cultuur en tradities. Er wordt 1 keer per week vergadert en daarnaast ben je gemiddeld 1 uur per week bezig met functie specifieke taken. In de aanloop naar de KMTen tijdens de KMT is het drukker. 


Vaardigheden: Visionair, verantwoordelijk, organiseren, zelfstandig
Duur: maart 2020 – september 2020 
Bestaande uit: 2 voorzitters (organisatorisch en appel) en 10 commissieleden (5 organisatorische leden en 5 appelleden)

Contact: kmt@nsgroningen.nl

Leden KMT-commissie

Daphne Bekking Voorzitter Organisatie
Richard Schipper Organisatie
Joëlle Hekman Organisatie
Sanne van Weringh Organisatie
Nienke Veling Organisatie
Iris Medendorp Organisatie
Erik Ophoff Voorzitter Appèl
Delina Dijkstra Appèl
Rhodé van der Kolk Appèl
Walter de Jong Appèl
Timon Beeftink Appèl
Thomas de Hek Appèl

Onze sponsoren