Quaestoriaat

Quaestoriaat

Het Quaestoriaat is verantwoordelijk voor het innen van gestorneerde betalingen, waarvoor maandelijks bijeen wordt gekomen. Dit geïnde geld draagt bij aan alles waar N.S.G. haar karakter aan ontleent. Het Quaestoriaat is de enige commissie die leden niet voor een jaar vervullen, maar voor het leven.


Vaardigheden: Zakelijk, overtuigend en amicelijk.
Duur: september 2020 - september 2021
Gezocht: Wanbetalers
Bestaande uit: Quaestor en nog een commissielid.

Contact: quaestor@nsgroningen.nl

Quaestoriaat

Jesse Smits Voorzitter
Michel Hilvers -