Sociëteitscommissie

DSCN2446.JPG

De Sociëteitscommissie der N.S.G. staat dit jaar bekend onder de naam 'RAAK'. Wij zijn tien enthousiaste leden van N.S.G., die zich een jaar lang in zetten om de sociëteit draaiende te houden. Hierbij kunt u denken aan het bier dat rijkelijk vloeit tijdens de wekelijkse borrels, het geld dat netjes wordt bijgehouden in de boekhouding, grote en kleine klusjes die gedaan worden om onze sociëteit nóg mooier te maken en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

U kunt met allerlei zaken bij ons terecht. Om het overzichtelijk te houden kunt u hieronder de functies, contactgegevens en functieomschrijvingen van de soccarissen vinden. Als u algemene vragen heeft over de Sociëteitcommissie en activiteiten in de sociëteit kunt u mailen naar soccie@nsgroningen.nl


Mej. C. Hoefnagel (Christine) – Cardinalis
E:    cardinalis@nsgroningen.nl

De cardinalis is de voorzitter van de Sociëteitcommissie, en daarmee ook teamleider. De cardinalis onderhoudt contact met de Herus en hij leidt de vergaderingen.

Mej. N. Peen (Narelle) – Secretaris
E (algemeen):    soccie@nsgroningen.nl
E (verhuur):    verhuur@nsgroningen.nl

De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene communicatie. Zij beheert het e-mailadres (soccie@nsgroningen.nl), maakt notulen, beheert het archief en beheert de sociëteitsagenda. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de interne en externe verhuur en beheert zij het daardoor ook het e-mailadres verhuur@nsgroningen.nl.

Mej. L. van Huizen (Lisa) – Fiscus Calculus
E:    fiscus@nsgroningen.nl

De Fiscus Calculus is samen met de Fiscus Numerarius verantwoordelijk voor de financiën van de sociëteit. Het boekhoudkundige gedeelte wordt door de Fiscus Calculus gedaan. Alle gedane transacties boekt hij in met behulp van een boekhoudprogramma. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aangifte van de omzetbelasting van elk kwartaal en het opmaken van de jaarrekening.

Mej. A.D.F. Sikkema (Alouchca) – Fiscus Numerarius
E:    fiscus@nsgroningen.nl

De Fiscus Numerarius is samen met de Fiscus Calculus verantwoordelijk voor de financiën van de sociëteit. Het beherende en autoriserende gedeelte wordt door de Fiscus Numerarius gedaan. Zij beheert de uitgaven, behandelt declaraties en stuurt facturen.

Mej. I.A. Jonkheer (Irene)  – Commissaris Consumabel
E:    consumabel@nsgroningen.nl

De Commissaris Consumabel is verantwoordelijk voor de mensacommissie, de baristacommissie en de frietcie. Zij zorgt ervoor dat de commissies goed lopen waardoor het product optimaal blijft. Daarnaast is zij ook de contactpersoon tussen deze commissies en de Sociëteitcommissie bij eventuele grote uitgaven en/of beslissingen.

Dhr. R. Glas (Richard) – Barpresident
E:    barcommissie@nsgroningen.nl

De Barpresident is verantwoordelijk voor de barcommissie. Hij is voorzitter van de barcommissie en stuurt de commissieleden aan. Hij organiseert cursussen en houdt een oog op de handhaving van het alcoholbestuursreglement en de representativiteit van de barcommissieleden, die fungeren als visitekaartje tijdens borrels en andere activiteiten. Verder is hij verantwoordelijk voor de inkoop. Hij zorgt ervoor dat er voldoende drank aanwezig is en houdt de voorraad bij. Hij onderhoudt het contact met de leverende partijen zoals Heineken.

Mej. M.M. Sluijter (Melloney) – LEGO/Kluskoning
E:    lego@nsgroningen.nl

De LEGO is kluskoning en verantwoordelijk voor de Licht- en Geluidcommissie en de Kluscommissie. De LEGO is dus aanspreekpunt voor het (gebruik van) licht en geluid in de sociëteit. Als voorzitter van de Kluscommissie zorgt hij ervoor dat de sociëteit – daar waar nodig – onderhouden, dan wel verbeterd wordt. Hij is regelmatig aanwezig in de sociëteit voor kleine onderhoudsklussen en schakelt indien dat nodig is, externe partijen in.

Dhr. H. Timmermans (Erwin) – Commissaris Rein
E:    rein@nsgroningen.nl

De Commissaris Rein is verantwoordelijk voor de commissie die de dagdiensten in de sociëteit draait (de Dagcie). Tevens is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijdagmiddagschoonmaak.


Dhr. J.W. Wilts (Stevan) – Herus
E:    herus@nsgroningen.nl

De Herus is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het verenigingsbestuur, het stichtingbestuur en de Sociëteitcommissie. Hij neemt zitting in de Stichting en heeft uit dien hoofde de mogelijkheid een veto uit te spreken indien nodig.

Dhr. E.R.J. Bijlsma - Westerveen (Ewout) – Bierpresident
E: barpresident@nsgroningen.nl

De bierpresident is verantwoordelijk voor alles wat met drank te maken heeft, van de bestellingen en het contact met heineken tot het onderhoud van de barren. Hij regelt de cursussen en zorgt dat er altijd drank aanwezig is! Onze sponsoren