Klachtenformulier

Door middel van het onderstaande formulier kunt u een klacht indienen bij de Raad van Advies.

! Let op !

Het verwerken van dit formulier gebeurt via Congressus. Congressus is het programma waar de site van N.S.G. op draait. Het bestuur van N.S.G. heeft ook toegang tot dit programma.
Wilt u liever niet dat het bestuur de mogelijkheid heeft om uw klacht te bekijken, dan is het beter om gebruik te maken van dit formulier. U kunt het formulier opsturen naar rva@nsgroningen.nl

Klachtenformulier N.S.G.
Op welke dag, of in welke periode vond het incident plaats?
Waar vond het incident plaats?
Tussen welke personen of partijen vond het incident plaats?
Betreft de klacht een incident omtrent de introtijd van N.S.G.?
Zo ja, was er sprake van overtreding van regels van het ACI?
Was er sprake van intimidatie?
Anders, namelijk:
Geef hieronder een beknopte, maar volledige beschrijving van het incident
Contactgegevens
Je ontvangt op dit mailadres tevens een bevestigingsbericht

Onze sponsoren