Christus kennen en hem bekendmaken

Het motto van N.S.G. is beduidend helder: Christus kennen en hem bekendmaken. Christenen kennen talloze kerken, conferenties, verenigingen en evenementen om hun geloof in stand te houden of te veranderen. Het ‘Christus kennen’ wordt dan ook wel serieus genomen. Hetzelfde valt niet altijd te zeggen over het ‘bekendmaken’. Zelf ben ik altijd wat sceptisch geweest over ‘bekendmaken’. Ik associeer evangeliseren al snel met jehova’s getuigen, waarvoor ik de deur liever niet open. Echter, evangelisatie wordt in gereformeerde kerken, evangelische kerken en andere kerken wel gezien als roeping. Wat moet je daarmee als christelijke student in Groningen?

Evangelisatie roept heel veel vragen bij mij op. Moet je evangeliseren als je zelf ook niet zeker bent? Hoe goed moet je Christus kennen om hem bekend te maken? Moet je evangeliseren als anderen aangeven dat ze er niet voor open staan? Wat zijn de beste manieren om te evangeliseren?

Aan het begin van het collegejaar gaf ik aan mensen uit mijn werkgroep aan dat ik lid was geworden van N.S.G. Dit wierp nieuwsgierigheid op bij de andere studenten. Het concept van bier en Bijbel vonden ze maar vreemd. ‘’Maar je mag toch niet drinken volgens de Bijbel?’’ was het eerste wat ze vroegen. Vervolgens begonnen ze te lachen en grappen te maken en liep het gesprek dood. Had ik het gesprek moeten bijsturen? Misschien. Maar het stuit mij tegen de borst om opdringerig te zijn met mijn geloof, vooral als de gesprekspartner er niets van wil weten of het simpelweg belachelijk maakt. Het liefst vertel ik één keer dat ik bij een christelijke vereniging zit om interesse op te wekken, maar laat ik het daarna afhangen van de ander.

In de Bijbel staat juist een actievere evangelisatie beschreven. In Matteüs 28:19-20, Marcus 16:15 en Lucas 24:47-48 vinden we een directe opdracht voor de discipelen om de goede boodschap te verkondigen over de wereld. Verder zien we evangelisatie ook terug in een lied zoals ‘Reckless Love’. De tekst ‘leaves the ninety nine’ uit dat nummer staat voor de gelijkenis (Lucas 15:1-10) waarin Jezus zijn negenennegentig schapen achterlaat om een verloren schaap terug te vinden. Zijn prioriteit ligt daarbij niet bij de christelijke bubbel, maar juist alles daarbuiten, wat nog gered kan worden. Deze voorbeelden geven wel aan dat (actieve) evangelisatie een belangrijke rol speelt in het christelijke geloof.   

Als je bereid bent om te evangeliseren, dan hoeft het niet zo groot te zijn als je misschien denkt. Evangeliseren hoeft niet te gaan om flyers en willekeurige mensen aan spreken op straat. Binnen N.S.G. komen er genoeg opties voorbij om te evangeliseren op een andere manier. Wat dacht je van je inzetten voor het stadsdiner op maandag, door als lid in gesprek te gaan met externen of te helpen met de voorbereiding? Dit vind ik persoonlijk een laagdrempelige, maar mooie manier om N.S.G. en ons motto uit te dragen naar de stad. Ook valt te denken aan de Prayerbus, als dat je wat lijkt.

Hoe sta jij ten opzichte van evangeliseren?

 

Geschreven door: Sanne Rozema

 

 


Het lustrumdiner
06mei

Het lustrumdiner

De aftrap van ons Ve lustrum is begonnen! En niet zomaar, samen met Stadjes en andere externen werd er gisteravond heerlijk gedineerd op...

30apr

Kierkegaard

Het was één van de mooiste ervaringen van m'n leven: de kennismaking met de filosofie van Søren Kierkegaard. Tot dan toe zocht ik mijn...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen