Over N.S.G.

Navigators Studentenvereniging Groningen is met 450 leden de grootste christelijke studentenvereniging van Groningen! Bij N.S.G. maak je vrienden voor het leven, verdiep je je geloof en beleef je tegelijkertijd een geweldige studententijd in de mooiste stad. Sinds enkele jaren is Navigators gevestigd in onze sociëteit 'Domus Veritatis' aan de Hardewikerstraat 7, in een monumentaal pand midden in de stad. Bij N.S.G. wordt de balans gezocht tussen het studentenleven & christelijk geloof: Bier & Bijbel! 

​Lees meer

Herfinanciering

N.S.G. heeft in 2014 met behulp van haar ‘achterban’ haar huidige Sociëteit gekocht. Geïnteresseerden hebben een waardepapier gekocht van €1000,- om zo een klein stukje mee te helpen met de investering. Deze waardepapieren verlopen en zullen dus om de paar jaar opnieuw moeten worden geworven, en dit jaar is dat weer nodig. Met dit systeem heeft N.S.G. een prachtig pand kunnen kopen in de binnenstad waarin de vereniging elkaar kan ontmoeten, feesten en vanwaaruit zij haar moto kan uitdragen.

Helpt u dit jaar ook mee?

Herfinanciering website


Agenda