Stafteam

​Stafteam

“Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.” - Jes. 55:1 

We geloven dat God de bron wil zijn voor iedereen die dorst heeft. Daarom willen we studenten in de stad Groningen helpen de genade van God te ontdekken, door ons toe te wijden aan gebed en naar Hem te luisteren. Wij zoeken God voortdurend, in het vertrouwen dat Hij zich laat vinden. Wij leiden studenten op basis van het Woord en werken in het besef dat God zijn koninkrijk bouwt. 

Bijbeltekst_stafteam1.jpg

Het stafteam in Groningen helpt studenten in het kennen en bekendmaken van Christus. Om dit te realiseren inspireert het team de leden van N.S.G., traint de staf haar leiders en trekken stafleden met een aantal individuen op. Op deze drie niveaus brengen stafleden het doorgeef-principe in praktijk. Dit principe is gebaseerd op 2 Timotheüs 2:2: 

"Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen." (NBV)

De staf in Groningen bestaat uit betaalde krachten en een groep vrijwilligers. Een van de groepen vrijwilligers is de stafcommunity, welke maandelijks bijeen komen om te bidden, elkaar te inspireren en getraind te worden in discipelschap.

De kern van het stafwerk bestaat uit het opleiden van o.a. studenten om Jezus te volgen. Het doel is dat deze personen bekwaam worden om zelf ook anderen te onderwijzen in het navolgen van Hem. De staf trekt op met studenten om via persoonlijke relaties hen te laten groeien in hun geloof en karakter. Dit werk vindt o.a. plaats in de unieke organisatie die Navigators Studentenvereniging Groningen heet. Met de veelkleurige en talentvolle populatie leden zoekt de staf naar manieren om haar discipelschapsvisie te verwezenlijken. Heb jij hier ideeën over? Of wil je je graag inzetten voor het stafwerk; als lid of als extern geïnteresseerde? We gaan graag met je in gesprek! Je kunt ons bereiken via: staf@nsgroningen.nl.

De betrokkenheid van onze achterban in gebed en financiele ondersteuning maakt ons werk mogelijk. Sommige stafwerkers geven veel van hun tijd en kunnen dat doen op basis van giften. Wilt u financieel bijdragen aan het stafwerk in Groningen? Vul dan dit formulier in. U kunt uw gift bestemmen voor een van de betaalde krachten of voor stafteam Groningen. Hartelijk dank

Onze sponsoren