Staf

Stafteam

Het stafteam in Groningen helpt studenten in het kennen en bekendmaken van Christus. Om dit te realiseren inspireert het team de leden van N.S.G., traint de staf haar leiders en trekken stafleden met een aantal individuen op. Op deze drie niveaus brengen stafleden het doorgeef-principe in praktijk. Dit principe is gebaseerd op 2 Timotheüs 2:2:

Bijbeltekst_stafpagina_1.jpg

Wat doen we?

In concreto houdt het stafteam zich bezig met een breed scala aan activiteiten. Om leden te inspireren spreken stafleden op P&W's, stellen zij kringmateriaal op en organiseert de staf mannen- en vrouwentrajecten. Nestoren en kringleiders worden getraind door middel van nestorentraining en TANK (trainingsavond voor nestoren en kringleiders). Daarnaast begeleidt de staf het bestuur en enkele commissievoorzitters in hun taak. Individuele begeleiding geschiedt tot slot middels mentoring en diverse 1-op-1-afspraken met leiders en leden. 

Wie?

De staf in Groningen bestaat uit twee betaalde krachten, een beleidsmedewerker, negen projectleiders en een grote groep vrijwilligers. Deze groep van ca. 50 personen vormt de stafcommunity, welke maandelijks bijeen komt om te bidden, elkaar te inspireren en getraind te worden in discipelschap. Het drie-koppige stafteam (betaalde krachten + beleidsmedewerker) vergadert wekelijks om Verenigingsgerelateerde zaken en stafprojecten te bespreken.

Geïnteresseerd?

De kern van het stafwerk bestaat uit het helpen van studenten om Jezus te volgen. De staf trekt samen op met studenten om via persoonlijke relaties hen te laten groeien in hun geloof en karakter. Dit werk vindt plaats in de unieke organisatie die Navigators Studentenvereniging Groningen heet. Met de veelkleurige en talentvolle populatie leden zoekt de staf naar manieren om haar discipelschapsvisie te verwezenlijken. Heb jij hier ideeën over? Of wil je je graag inzetten voor het stafwerk; als lid of als extern geïnteresseerde? We gaan graag met je in gesprek! Je kunt ons bereiken via: staf@nsgroningen.nl

Financieel bijdragen?

Tiemen is betaald stafwerker en doet zijn werk op basis van giften. Wilt u financieel bijdragen aan het stafwerk in Groningen? Vul dan dit formulier in: http://www.navigators.nl/doneren. U kunt uw gift bestemmen voor een van de betaalde krachten of voor stafteam Groningen. De pot van het stafteam wordt gebruikt voor teamkosten (kantoor, drukwerk, onkosten vrijwilligers) en voorziet in een startbudget voor nieuwe stafleden.

Onze sponsoren