Historie

Historie

Navigators Studentenvereniging Groningen is een van de grootste christelijke studentenverenigingen van Nederland. Maar dat is niet altijd zo geweest. In 1994 ontstond N.S.G. uit een groep van 34 christelijke studenten. Er werd gekozen voor het concept studentenvereniging vanwege het belang van aspecten als gezelligheid en vriendschappen.

Ontwikkeling

Door de jaren heen kreeg N.S.G. te maken met diverse veranderingen. In eerste instantie daalde het ledenaantal, met als dieptepunt een ledenaantal van slechts twaalf in 2001. Aan de hand van een belofte uit Jesaja 54:2 werd besloten om toch door te gaan, en met succes. Het ledenaantal groeide van twaalf leden in 2001 naar meer dan 400 in 2008. In seizoen 2009-2010 voegde N.S.G. zich bij de grootste verenigingen van Groningen, toen zij zitting kreeg in de Contractus, de plaatselijke Kamer van Verenigingen. Sinds die tijd is N.S.G. de vierde vereniging van Groningen, na Vindicat, Albertus en Dizkartes.

Historie.jpg

Domus Veritatis

Na verschillende jaren te hebben geborreld op diverse locaties in de stad Groningen betrok N.S.G. sinds voorjaar 2009 een Sociëteit aan de Hereweg: Domus Veritatis, Latijn voor 'huis van de waarheid'. Dit was een tijdelijk onderkomen. Aan de tijd dat men van het station naar de sociëteit kon rollen, kwam een eind. In het verenigingsjaar 2013/2014 was het groot feest; enerzijds omdat het vierde lustrum gevierd werd, anderzijds omdat dit het jaar was waarin het ons is gegeven: een Sociëteit binnen de grachten. De voormalige Golden Arm werd middels een stichting aangekocht; vanaf dat historische moment huist N.S.G. aan de Hardewikerstraat, midden in het hart van Groningen.

Onze sponsoren