Vertrouwenspersonen en klachten

Klachtencommissie

Met een universiteit en een hogeschool, is Groningen een echte studentenstad met meerdere studentenverenigingen. Deze studentenverenigingen dienen echter wel positief bij te dragen aan het imago van de stad, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Om een respectvolle wijze van omgang te waarborgen hebben de Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool de studentenverenigingen en –organisaties een Gedragscode voorgelegd. In de gedragscode staan verschillende normen, waarden, regels en vereisten opgesteld waaraan de studentenverenigingen, waaronder N.S.G., moeten voldoen om o.a. de introductieperiode in goede banen te laten lopen. Indien deze gedragscode overtreden wordt kan er een klacht worden ingediend. De Raad van Advies (RvA) is verantwoordelijk voor de afhandeling en verwerking van deze klacht. Voor meer informatie over de gedragscode en over het indienen van een klacht verwijzen we u naar de toelichtingsbrief en het klachtenformulier.

U kunt de RvA mailen op het emailadres rva@nsgroningen.nl.

Toelichtingsbrief 

Klachtenformulier (template)

Vertrouwenspersonen

Elk jaar wijst het verenigingsbestuur twee bestuurders uit haar midden aan als vertrouwenspersonen. Deze personen zijn aanspreekpunt voor allerlei persoonlijke persoonlijke zaken van leden. Deze zaken kunnen betrekking hebben op de vereniging, maar ook daarbuiten. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en delen in beginsel zaken niet met het hele bestuur of anderen. 

Voor het Verenigingsjaar 2023/2024 zijn de vertrouwenspersonen als volgt:

Harm-Jan Rozema (externus@nsgroningen.nl)

Hananja Taal (internus@nsgroningen.nl)

Buiten de Vereniging is er ook een vertrouwenspersoon beschikbaar:

Laura de Jong (lauradejongg1994@gmail.com - 06 42184777)

Onze sponsoren