Jezus volgen?

Ik wil graag Jezus volgen

Dat is fantastisch! We zoeken graag een plekje voor je om hier uiting aan te geven. Middels een Alpha-cursus leer je meer over het christelijk geloof (alpha@nsgroningen.nl). Daarnaast raden we je aan naar een kerk te gaan of lid te worden bij een christelijke studentenvereniging (www.ocsg.nl) en hier onderdeel te worden van een kring.

Mentor

We helpen je ook graag aan een mentor (mentor@nsgroningen.nl), een volwassen gelovige die graag 1-op-1 met je optrekt. Ook bieden hebben we als staf een aantal discipelschapsgroepen die met regelmaat samen komen om de Bijbel te lezen, te bidden en elkaar te stimuleren Jezus te volgen (staf@nsgroningen.nl). 

Gebedsmoment

We geloven dat Jezus volgen grofweg vier algemene aspecten omvat: gemeenschap, gebed, getuigen en de Bijbel. Voor gebed kun je dagelijks aansluiten bij het gebedsmoment (9.00-9.45 op de eerste verdieping van de sociëteit, deur open: 8.45-9.00). Voor jouw eigen tijd met God helpen we je graag op weg, bijvoorbeeld met materiaal dat je helpt om de Bijbel te lezen.
Vragen? Mail naar staf@nsgroningen.nl.

Ik wil graag anderen helpen Jezus te volgen

Wat mooi! Als staf zijn we gelukkig maar een klein onderdeel van Gods plan om Zijn koninkrijk door mensen heen te bouwen. Er zijn een aantal manieren waarop we graag gebruik maken van jouw hulp, zowel praktisch als pastoraal.

Pastoraal

We zijn altijd om zoek naar mentoren (mentor@nsgroningen.nl), volwassen gelovigen die studenten willen voorgaan in het volgen van Jezus. Daarnaast brengen we onze kringleiders onder in KLV’s (kringleidersvergaderingen): als KLV-leider help je deze studenten in hun taak een Bijbelkring te leiden met andere studenten (opgave: staf@nsgroningen.nl). Alpha-leiders worden? Meldt je bij alpha@nsgroningen.nl

Praktisch

De staf delegeert een aantal van haar taken aan andere studenten. Ben jij geïnteresseerd om mee te werken aan het mannen/vrouwenwerk? Draai je graag mee in een kortlopend project zoals een evaluatie onder studenten? Of wil je de staf helpen bij allerhande klusjes zoals het invouwen en versturen van nieuwsbrieven? Mail dan staf@nsgroningen.nl.

Staflid worden en de uitdaging aangaan om van discipelschap met studenten je werk te maken? Voor meer informatie mail je naar: staf@nsgroningen.nl.

Ik zoek hulp

Als Navigators zijn we niet in staat om langdurige professionele hulp te bieden. Wel kunnen we ons netwerk inschakelen voor coaching, pastoraat of een eenmalig gesprek. Ook helpen we je graag om de juiste zorg te vinden. Hiervoor hebben we onder andere een overzicht van (christelijke) hulpverleners in de regio Groningen. Schroom niet te mailen naar: staf@nsgroningen.nl .

Ik wil meer informatie over:

  • Navigators
  • Mentoraat
  • Kringmateriaal
  • AlphaOnze sponsoren