Visie

Visie

N.S.G. is een christelijke studentvereniging die een missionair karakter hanteert in de vorm van het motto: ‘Christus kennen en Hem bekend maken aan de studenten in Groningen in het eigene van hun cultuur’. Als vereniging wil N.S.G. dit motto realiseren door tussen de studenten te staan, maar tegelijkertijd in verbondenheid met God te leven. Dit houdt in dat niet alle activiteiten direct met het geloof te maken hebben, maar dat de christelijke identiteit van de leden wel tijdens alle activiteiten naar voren komt. 

De visie van N.S.G. is tevens terug te vinden in het logo van de verenging, dat een aantal kenmerkende aspecten bevat. De kroon bovenaan symboliseert God. De twee leeuwen houden samen het schild der gerechtigheid vast, dat in het midden een kruis bevat. Daaromheen bevinden zich alle elementen die typerend zijn voor de vereniging, de Bijbel, het Navigatorlogo, het biertje en de kleuren van de vlag van de stad Groningen.

Onze sponsoren