Alumnistichting

Navigators Studentenvereniging Groningen is in 1994 opgericht. Sindsdien is
N.S.G. sterk gegroeid. Dit betekent dat er inmiddels een groot aantal alumni is.
Ieder jaar wordt deze groep groter doordat een deel van de leden van N.S.G. lid-
af wordt. Wij, als alumni van N.S.G., willen graag met elkaar en met N.S.G.
verbonden blijven. Daarom is in 2011 de Stichting Alumni der N.S.G. opgericht.
Ieder oud-lid van Navigators Studentenvereniging Groningen is welkom bij onze
activiteiten en kan via de alumnistichting in contact blijven met N.S.G. en mede-
alumni. Dit is niet alleen heel leuk maar ook bijzonder nuttig: denk aan al je
vriendschappen en het onderhouden van een netwerk voor zakelijke,
geloofsinhoudelijke en natuurlijk gezellige initiatieven. Elk jaar organiseert de
alumnistichting een alumniborrel en (carrière-)activiteiten voor de Vereniging. Elk
kwartaal komt een nieuwsbrief uit.

Bestuur

Voorzitter: Yoram Poot

Secretaris: Jan-Anne van der Wel

Penningmeester: Julia Kattouw (h.t. Quaestor)

Algemeen bestuurslid: Maarten van der Vlist

Algemeen bestuurslid: Jesse Smits

Contact

Mail: alumnistichting@nsgroningen.nl 

logo_2.jpg

Onze sponsoren