Alumnistichting

Navigators Studentenvereniging Groningen is in 1994 opgericht. Sindsdien is N.S.G. sterk gegroeid. Dit betekent dat er inmiddels een groot aantal oud-leden is. Ieder jaar wordt deze groep groter doordat een deel van de leden van N.S.G. lid-af wordt. Wij, als oud-leden van N.S.G., willen graag met elkaar en met N.S.G. verbonden blijven. Daarom is in 2011 de Stichting Alumni der N.S.G. opgericht. Ieder oud-lid van Navigators Studentenvereniging Groningen is welkom bij onze activiteiten en kan via de alumnistichting in contact blijven met N.S.G. en mede-alumni. Dit is niet alleen heel leuk maar ook bijzonder nuttig: denk aan al je vriendschappen en het onderhouden van een netwerk voor zakelijke, geloofsinhoudelijke en natuurlijk gezellige initiatieven. Oude tijden herleven tijdens de (twee)jaarlijkse Alumnidagen voor alle oud-leden der N.S.G.! Spreek uw oude huisgenoten, dispuutsgenootjes, gala-dates, KMT-buddy's en met wie u ook maar gouden tijden in Groningen heeft beleefd! 

Contact: alumnistichting@nsgroningen.nl

Bestuur:

Voorzitter: Yoram Poot
Secretaris: Albert Brouwer
Penningmeester: Jannet van Werven

logo_2.jpg