Aanbidding

Aanbidden, lofprijzen, worship: het kan allemaal en op veel verschillende manieren. Misschien heb je hier al veel ervaring mee of misschien ook niet en vind je het veel te zweverig voor je gggrristlijke hart. De afgelopen kring stond in het teken van aanbidding. Of je toen niet verder bent gekomen dan het ‘hoe-gaat-het rondje’ of juist vol passie de Heer hebt geprezen: het maakt allemaal niet uit! Hier volgt kort wat je er van kunt meenemen in jouw dagelijkse week.
 

Wat is aanbidding?
Aanbidding is een vorm van gebed en in het prijzen van God. Eigenlijk uit je jouw liefde tot God en vraag je om Zijn aanwezigheid. Aanbidding is iets wat vaak terugkomt in gebed. Jezus zelf leerde ons bidden en aanbidden. In Lucas 11 vragen de leerlingen Hem hoe ze moeten bidden en Jezus geeft hun vervolgens het welbekende Onze Vader. De eerste zin begint al met aanbidding: “Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd”. Het gebed begint hier met het prijzen van de Vader. Ook eindigt het met aanbidding; “want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid’. Dit laat zien hoe groot en krachtig de Heer is.

Hoe aanbid je?
Veel mensen (onder andere ik) denken bij aanbidding meteen aan worship. Een overvolle zaal met mensen die hun handen heffen naar God, helemaal opgaan in de muziek en vervolgens de meest geweldige ervaring ooit hebben. Zelf ben ik daar soms iets te nuchter voor. Ik voel me niet op mijn gemak als ik mijn handen omhoog doe en vind het soms juist iets te overweldigend. Ook kan het lastig zijn om dat fijne gevoel van Gods aanwezigheid vast te houden gedurende de dag of de rest van de week. Dus hoe doe je dat? Ik moet toegeven dat ik daar zelf ook geen expert in ben, maar toch denk ik dat er wel manieren zijn om een heel end te komen.

Aanbidden is veel meer dan worship. Aanbidden is God prijzen en dat kan op elke manier, zoals je zelf wilt. Niet iedereen voelt zich fijn bij worship. Aanbidding kan op veel meer manieren en hoeft niet per se in een kerk of speciaal gebouw. Aanbidding kan altijd! God is er immers altijd. Dat was voor mij een heel fijn besef: God is er altijd dus ik kan ook altijd naar Hem toe. Misschien is ’s ochtends als op je fietsje zit in de barre kou naar Zernike wel het perfecte moment om God te prijzen en tegen Hem te zeggen ‘bedankt voor een nieuwe dag’. Of door zelf te zingen of in de Bijbel te lezen. In de Bijbel staan verschillende lofzangen die je zou kunnen lezen, bijvoorbeeld een deel van de Psalmen. David schreef veel lofzangen voor God, hij deed dit in blije maar ook in moeilijke tijden. Aanbidding kan altijd, hoe moeilijk het ook het is. Uiteindelijk verbeter je jouw persoonlijke relatie met God en Hij laat niemand in de steek.

Psalm 66:12 ´Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed’. 

Het gaat er niet om hoe lang je bidt, wat je bidt, hoe je aanbidt. Het gaat erom dat je investeert in een persoonlijke relatie met God. De enige manier waarop je dit kun doen, is de manier waar jij je prettig bij voelt. Misschien is het lastig om de juiste woorden te vinden. Bid dan een keer het Onze Vader, want met de woorden van Jezus zit je nooit verkeerd.  

 

​Geschreven door: Anna Migchels


De pater/materavond
05dec

De pater/materavond

Heb je het bericht over de pater/materavond op het prikbord al gelezen? Zo niet, klik dan even op het belletje en zorg dat je meldingen...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen