Hokjes en vakjes

“Ben jij christelijk? Oh, dan mag je zeker geen bier drinken? En ben je dan ‘een beetje gelovig’ of - zeg maar - heel erg?” Oh, wat zou de Nederlandse maatschappij toch zijn zonder haar stereotype beeldvorming..? Als christen kan je lastige vragen op je afgevuurd krijgen en voordat je echt in gesprek bent met mensen, krijg je al een label op je voorhoofd geplakt.  

We leven in een pluralistische maatschappij die niet altijd begrip toont voor het christelijke geloof. Groepsdruk op je werk, je studie of zelfs in je vriendenkring: er wordt van alle kanten verwacht dat je bepaald gedrag klakkeloos overneemt en daar komen de christelijke normen en waarden vaak niet aan te pas. Doe je niet mee? Grote kans dat je buiten de groep komt te liggen. Hoe kan je als christen leven in een voornamelijk niet-christelijke samenleving?

De Bijbel liegt er niet om: een christelijke levensstijl wordt zichtbaar in daden. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus het volgende:

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is” (Romeinen 12:1-2, NBV).

Dit betekent niet dat je alles moet laten vallen waar je mee bezig bent om vervolgens alle bejaarden te helpen met oversteken, alle daklozen in Groningen te voorzien van onderdak en brood te kopen voor elke krantenverkoper die je tegenkomt. Je bent nou eenmaal geen superchristen. Je mag je emoties best tonen. Je mag fouten maken (gelukkig maar). En ja, tegelijkertijd mag je jouw geloof uitdragen. Waar Paulus naar verwijst, is dat je niet op de wereldse normen en waarden af moet gaan, maar dat je mag leven uit Gods genade om op die manier mensen nieuwsgierig te maken naar jouw levenswijze.  

“Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden” (1 Petrus 3:15, NBV).

Petrus moedigt iedereen aan om open te staan voor gesprekken over het geloof. Het woord ‘verantwoorden’ kan overkomen alsof je een lijstje met argumenten klaar moet hebben liggen die je in de strijd kan gooien zodra het onderwerp ‘geloof’ wordt aangesneden, maar niets is minder waar. De rest van het vers laat weten dat je dit “vooral zachtmoedig en met respect” moet doen om je geweten zuiver te houden. Makkelijk zal het niet altijd zijn, want je komt niet onder kritische vragen uit en christelijke geloof valt simpelweg niet te bewijzen. Daarnaast zullen niet alle vragen voortkomen uit oprechte interesse, want sommige mensen doen voornamelijk aanvallen in de hoop je op die manier onderuit te kunnen laten gaan. Laat je in dit soort gesprekken niet ontmoedigen, maar ga het gesprek aan uit liefde. Een opdringerige houding is niet de juiste basis voor zo’n gesprek. Het is belangrijk om je te realiseren dat jij de kracht niet hebt om mensen te bekeren. Je kan mensen helpen om hun eerste stap naar God te zetten, maar vanaf daar zal God het overnemen.

“Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen” (2 Timotheüs 2:24-25, NBV).

Kortom, door vast te houden aan Gods waarheid, wordt Zijn koninkrijk verspreid!

Geschreven door: Laura Polman


Exodus Brussel
28feb

Exodus Brussel

Een tijdje geleden was ik thuisthuis in het weekend en at ik samen met mijn ouders. Traditiegetrouw lazen we na het toetje een stukje...

Student en energie
19feb

Student en energie

Hoe kun je als student besparen op je energiekosten? Het studentenleven kost een heleboel geld en daar hebben wij, studenten, helaas...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen