Diogenes de Wijze

Diogenes de wijze

Die woonde in een vat.

Daaruit kan men bewijzen

Dat wijsheid woont bij ’t nat.

Dus volgt nu met elkander

De groten Alexander

Naar ’t holle vat 

Naar 't holle vat

Daar Diogeen in zat.

Onze sponsoren