Statig Fier

Statig fier, de Borst vooruit

Met vastberaden tred

Het bloed dat door onz’ aad’ren stroomt

Gedragen door gebed


Refrein:

Zeg Groningen, zeg N.S.G.

Navigeren wij op volle zee

Zeg Groningen, zeg N.S.G.

Oprecht en recht door zee!


Aan N.S.G. ons hart verpand

Het hart van Stad en Ommeland

Een plekje waar wij trots op zijn

De kern van ’t broederlijk verbaand


EeNSGezind in ons gezang

Onder ’t vaandel van de Stad

Strijden wij voor vorst en vaderland

Tegen de vijand koud en wrang


Er is maar één stad in ons land

Da’s de hoofdstad, da’s ons Grunn

D’ Olle Grieze aan de Grote Markt

Voor N.S.G. door dik en dun


Liefd’ en kracht is onz’ moraal

Oude glorie, roem en eer

Vol mann’lijk’ kracht gezongen

Tussen brassen en gebral


Met den Heer in ons banier

Staan wij tot in den dood

Een taak gelegen in ons vizier

’t Vertrouwen leveNSGroot


Als groe(hoe)p eensgezind

Want eendrachtsmacht maakt kracht

Verbonden door dat ene doel

Met kameraad en vrind

Het Statig Fier (ook wel: 't Lied) is het verenigingslied van N.S.G. 

Hoewel de tekst vrijelijk in te zien is, wordt dit lied volgens oud gebruik enkel gebrald op inzetten van de eerste Procantor, wanneer die daarvoor het moment geschikt acht.

Onze sponsoren