Sociëteitscommissie

Sociëteitscommissie

De Sociëteitscommissie der N.S.G. bestaat uit verscheidene enthousiaste leden van N.S.G., die zich een jaar lang in zetten om de bedrijfsvoering van de Sociëteit te waarborgen en evenementen te faciliteren. Het takenpakket van deze commissie varieert van het bijhouden van een professionele financiële administratie tot het faciliteren van gave feesten, en van het inkopen van duizenden liters bier per maand tot het aansturen van de vele commissies die de Sociëteit draaiende houden.

​De Sociëteitscommissie is het uitvoerende orgaan van de Stichting Huisvesting N.S.G. en is derhalve verantwoordelijk voor de exploitatie van de Sociëteit en de naleving van de huisregels en het Alcoholbestuursreglement. Om het overzichtelijk te houden kunt u hieronder de functies, contactgegevens en functieomschrijvingen van de soccarissen vinden. Als u algemene vragen heeft over de Sociëteitcommissie en activiteiten in de sociëteit kunt u mailen naar soccie@nsgroningen.nl

Taakverdeling

Mej. W. van den Dool (Willemijn) – Cardinalis
E: soccie.cardinalis@nsgroningen.nl

De Cardinalis is de voorzitter van de Sociëteitcommissie, en daarmee ook teamleider. De cardinalis onderhoudt contact met de Herus en leidt de vergaderingen.

Mej. M.C. Hoogeveen (Charlene) - Secretaris
E: soccie.secretaris@nsgroningen.nl

De Secretaris is verantwoordelijk voor de roosters van de sociëteitcommissie. Zij maakt notulen beheert het archief en beheert de sociëteitsagenda.

Dhr. W. van der Kolk (Wicher) - Fiscus Calculus
E: soccie.fiscus@nsgroningen.nl

De Fiscus Calculus is samen met de Fiscus Numerarius verantwoordelijk voor de financiën van de sociëteit. Het boekhoudkundige gedeelte wordt door de Fiscus Calculus gedaan. Alle gedane transacties boekt hij in met behulp van een boekhoudprogramma. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aangifte van de omzetbelasting van elk kwartaal en het opmaken van de jaarrekening.

Mej. A.A. Dickhof (Lisa) - Fiscus Numerarius
E: soccie.fiscus@nsgroningen.nl

De Fiscus Numerarius is samen met de Fiscus Calculus verantwoordelijk voor de financiën van de sociëteit. Het beherende en autoriserende gedeelte wordt door de Fiscus Numerarius gedaan. Zij beheert de uitgaven en handelt declaraties af.

Mej. L. Heidstra (Lisanne) - Commissaris Intern
E: soccie.intern@nsgroningen.nl

De Commissaris Intern is verantwoordelijk voor en begeleidt de pandcommissies (Mensacommissie, Baristacommissie, Barcommissie, DagCie en FrietCie). Zij zorgt ervoor dat de commissies goed lopen en hun werk kunnen doen. Daarnaast is zij ook de contactpersoon tussen deze commissies en de Sociëteitscommissie.

Mej. E.D. Scholtens (Liza) - Commissaris Extern
E: soccie.extern@nsgroningen.nl

De Commissaris Extern is verantwoordelijk voor de communicatie met leveranciers, commissies die buiten de pandcommissies vallen, en de eerstejaars. Ook is zij verantwoordelijk voor het extern verhuur van ruimtes en spullen op de sociëteit.

Dhr. R.A. Stegewans (Robert) - Kluskoning
E: soccie.kluskoning@nsgroningen.nl

De Kluskoning is de voorzitter van de kluscommissie. Hij zorgt ervoor dat de societëit - daar waar nodig - onderhouden, dan wel verbeterd wordt. Hij is regelmatig aanwezig in de sociëteit voor kleine onderhoudsklussen en schakelt indien nodig is, externe partijen in.

Dhr. J.E. van der Weit (Jurjen) - Horecameester
E: soccie.horecameester@nsgroningen.nl

De Horecameester is verantwoordelijk voor alles wat met horeca te maken heeft in de vereniging. Alle inkopen van tankbier tot aardappelpartjes tot wc-papier worden door hem verzorgd. Daarnaast is de Horecameester verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitstraling van de barren, het tapsysteem en de keuken. Tevens gaat de Horecameester over de hygiëne van onze mooie societëit.

Dhr. J.M. Hilvers (Michel) - Herus
​E: herus@nsgroningen.nl

De Herus is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het verenigingsbestuur, het stichtingbestuur en de Societeitcommissie. Hij neemt zitting in de Stichting en heeft uit dien hoofde de mogelijkheid een veto uit te spreken indien nodig. 


“Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen.”

Spreuken 3:16

Onze sponsoren